10.9.07

Άτιτλο 1


Η απελευθέρωση των οδών επέτυχε

Η ροή των τρυφερών δέντρων ανακόπηκε και η όμορφη πόρνη δεν απέδωσε τους αναμενόμενους χυμούς των γλουτών της

Ολονυχτίες, περιφορές, πάνσοφα διατάγματα, πράξεις ποικίλλων ηρωισμών, προσχεδιασμένες εκκλήσεις -όλα αυτά δεν είχαν ως στόχο τους να εμποδίσουν τον φόβο στις άμυαλες ελαφίνες έτσι ώστε αυτές οικιοθελώς να ενταχθούν στις σελίδες μελλοντικών λευκωμάτων

"Αναμείνατε!" ήταν η συμβολή των παρεικμασμένων γερόντων

"Αφεθείτε!" επέμεναν οι έμποροι συναισθημάτων

"Καλυφθείτε!" έλεγαν οι τραγικοί εραστές του μεσονυχτίου

"Εκφρασθείτε!" -σε αυτό όλοι συμφώνησαν

Και ο όχλος, που ήταν κάποτε λαός, υπάκουσε στο κάλεσμα των μιαρών (απο)κομμάτων