29.6.07

Η διαχρονική αξία της εκλεκτικής απλότητας


Η απλότητα στην Τέχνη δεν είναι τυχαία. Σχεδιάζεται