20.2.11

Αντίο Νίκο...


Αντίο Νίκο,
Εκείνο το Παρίσι είχε φύγει πριν από εσένα...