4.1.09

Προτροπή για τη νέα τη χρονιά, το 2009
... Καλοί μου άνθρωποι,

πώς μπορείτε να σκύβετε

και να μη χαμογελάτε;


Ανοίχτε τα παράθυρα!


(Γιάννης Ρίτσος, από την 'Εαρινή Συμφωνία')