4.8.07

Αχ, πότε θα τελειώσει!....Ναι, σε τέτοια κατάσταση είμαι τα τελευταία καλοκαίρια.
Γι αυτό και σιωπώ.
Και αναμένω τα πρωτοβρόχια